براي عملكرد تعاريف مختلفي ارائه شده است از جمله اين كه : عملكرد عبارتست از به نتيجه رسانيدن وظايفي كه از طرف سازمان بر عهده نيروي انساني گذاشته شده است . (كاسيو، 1989؛205)این نوشتار نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد می باشد. در اين تحقيق عملكرد را مجموعه‌اي از بازدهي ، توليد ، غيبت ، جابجايي و رضايت شغلي افراد در نظر گرفته‌ايم . عملكرد سازماني قبل از آنكه به شاخه‌هايي از علم مديريت نظير مديريت توليد نسبت داده شود ترجيحاً به رفتار سازماني نسبت داده شده است .

 


 چون رفتار سازماني به پژوهش ،‌ بررسي و موارد زير منحصر مي‌شود :‌
آنچه را كه افراد در يك سازمان انجام مي‌دهند و شيوه‌اي كه آن افراد ، بر عملكرد سازمان اثر مي‌گذارند . (رابينز،1374؛400)

 


*** به طور كلي عملكرد را مي توان در سه سطح فردي، گروهي و سازماني مورد مطالعه قرار داد، اما با توجه به موضوع پژوهش در اين بخش تنها به بررسي عملكرد فردي اكتفا مي كنيم و با بيان عوامل مؤثر بر عملكرد فردي به بيان مدلي مي‌پردازيم كه به منظور مطالعه عملكرد از آن بهره گرفته‌ايم . 

 

 

 

تعریف نظری عملکرد:عملكرد عبارتست از به نتيجه رسانيدن وظايفي كه از طرف سازمان بر عهده نيروي انساني گذاشته شده است . (كاسيو، 1989؛205)


تعریف عملیاتی عملکرد :  منظور از عملکرد شغلی در این پژوهش نمره ای است که افراد از آزمون عملکرد صالحی(1382) کسب می کنند

 

 

 


•    عوامل مؤثر بر عملكرد فردي 

1- توانايي 2- شخصيت3 – يادگيري 4- ادراك 5- انگيزش6 - استرس يا فشار رواني 

1)توانايي     
توانايي چيست ؟‌ توانايي يعني توان فرد در انجام كارهايي كه در يك پست سازماني بايد انجام شود . بعبارت ديگر توانايي ، ارزيابي كار يا عملي است كه فرد مي‌تواند انجام دهد . تواناييهاي فرد شامل دو مهارت هوشي و جسمي (فيزيكي ) است .

 

 

  1- تواناييهاي ذهني 
تواناييهاي ذهني عبارتست از آنچه كه فرد براي كارهاي فكري به آنها نياز دارد . نوع شغل تعيين كننده ميزان تواناييهاي هوشي داوطلبي است كه متقاضي احراز پست مزبور است . بطور كلي ، هر قدر كارمند در سلسله مراتب اداري مقام يا پست بالاتري را احراز نمايد بايد از نظر توانايي كلامي و ميزان هوش در سطح بالاتري باشد تا بتواند آن را بصورت موفقيت‌آميزي انجام دهد . (رابينز 1377؛402)

 

 

2- تواناييهاي جسمي 
بديهي است در صحنه كارهايي كه به مهارت و تخصصي چندان زياد نياز ندارند يعني اموري كه در سطوح پائين سازمان و بصورت استاندارد انجام مي‌شوند ، تواناييهاي جسمي و بدني مي‌توانند نقش حياتي ايفا كنند . 

 

 


3- تناسب بين تواناييهاي فرد و شغل 
 اگر فرد توانايي بسيار بالايي داشته باشد (يعني نه تنها شرايط لازم را دارد بلكه تواناييهاي بيشتري هم دارد ) عملكرد وي بسيار عالي خواهد بود . نوع پست سازماني يا كاري كه بايد انجام شود تعيين كننده شرايطي است كه داوطلب (از نظر هوشي و جسمي ) بايد داشته باشد . اگر تنها به تواناييهاي كارمند يا فقط به شرايط مورد نياز شغل يا كار مربوطه توجه شود ، در آن صورت مي‌توان گفت كه به مسئله عملكرد كارمند و رابطه متقابل آن دو ( يعني رابطه بين تواناييهاي كارمند و نيازهاي مورد نياز پست سازماني ) هيچ توجهي نشده است . حال اين پرسش مطرح است كه اگر بين نوع تواناييهاي عضو سازمان رابطه لازم وجود نداشته باشد چه خواهد شد ؟ 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری عملکرد

تعریف عملیاتی عملکرد

فصل دوم پایان نامه : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عملکرد

عملكرد
2-19. مقدمه
•    عوامل مؤثر بر عملكرد فردي 
)توانايي     
1- تواناييهاي ذهني 
- تواناييهاي جسمي 
- تناسب بين تواناييهاي فرد و شغل 
)شخصيت  
عوامل تعيين كننده شخصيت 
•    وراثت 
•    محيط 
)يادگيري  
4)ادراك 
نمودار (2-4) عوامل موثر بر ادراك
)انگيزش 
•    انگيزش و عملكرد
)تاثير استرس يا فشار رواني بر عملكرد فردي 
2-20. سابقه مدلACHIEVE
2-21. استفاده از مدل ACHIEVE
1-    توانايي(دانش و مهارتها)
2-    وضوح (درك يا تصور نقش)
3-    كمك(حمايت سازماني)
4-    انگيزه(انگيزش يا تمايل )
5-    ارزيابي (آموزش و بازخورد عملكرد)
6-    اعتبار (اعمال معتبر و حقوقي پرسنل)
7-    محيط(تناسب محيطي)
2-22. مروري بر مطالعات انجام شده
الف) مطالعات خارج از کشور
  ب) پژوهش های انجام شده در داخل کشور
منابع